Integritetspolicy

 • Behandling av personuppgifter

  Syfte
  Policyn har upprättats för att vi värnar om din integritet, och för att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
  Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

  RASOLY, PARISA, org. nr 9305265747,AXGATAN 20 , Ort 431 40 Mölndal, (”Paris Klinik”) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som du tillhandahåller till oss vilket innebär att vi ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om du har frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy eller vår databehandling eller skulle vilja framföra klagomål om ett eventuellt brott mot lagar och regler om integritet kan du vända dig till oss på info@parisklinik.se

 • Bakgrund

  Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja avtalet och våra förpliktelser mot dig, t.ex. vid bokning och köp av våra tjänster. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
  Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

 • Laglig grund för vår behandling av personuppgifter

  När du besöker vår webbplats kan vi komma att skicka, och lagra en cookie på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Denna cookie möjliggör att webbplatsen eller webbservern kan samla och spara specifik, men begränsad, information från webbläsaren om hur du använder den och förbättrar din användarupplevelse. Vi kan även komma att samla information om din IP-adress, operativsystem, vilken sökmotor du använder för statistiska och administrativa ändamål. Informationen som vi inhämtar genom ditt besök på vår hemsida är generellt anonymiserad och kan inte härledas till en specifik person.

 • Vilka personuppgifter samlar vi in, för vilka ändamål behandlas uppgifterna och hur länge behandlar vi dem?

  Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig som kund/patient vid t.ex. bokning och köp av våra tjänster samt för att kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss enligt bl.a. patientdatalagen och diskrimineringslagen.
  Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten och för att kommunicera med dig behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
  Uppgifter som behandlas för att skicka erbjudanden och marknadsföra våra tjänster till dig baseras på ditt samtycke som du närsomhelst kan återkalla.
  Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter till oss men för det fall du väljer att inte göra det kan vi i många fall inte tillhandahålla dig våra tjänster eller t.ex. behandla din jobbansökan.

 • Cookies

  Utöver de personuppgifter som du lämnar till oss genom t.ex. uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida, anmäler dig till event, seminarier, nyhetsbrev och andra utskick, när du svarar på enkäter och undersökningar, när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss, kan vi även komma att inhämta uppgifter från offentliga register, ditt försäkringsbolag och andra vårdgivare där Paris Klinik utför vård på uppdrag av den andra vårdgivaren.

  För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator/enhet. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

  1. Vad är kakor?Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.
  2. Hur använder vi kakorna?På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg
   • dina inställningar på sidan
   • om du redan har svarat på diverse poppupp-enkäter (så att du inte blir tillfrågad igen)
   • om du har accepterat att vi använder kakor på webbplatsen.

   Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

   Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

   Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

  3. Använder vi andra kakor?På vissa av våra sidor används ibland fler eller andra kakor än de som beskrivs ovan. För att utnyttja sidans funktioner fullt ut kan behöva godkänna att kakorna sparas.
  4. Hur du kan kontrollera kakornaDu kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator/enhet och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.
 • Dina rättigheter

  Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig som kund/patient vid t.ex. bokning och köp av våra tjänster samt för att kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss enligt bl.a. patientdatalagen och diskrimineringslagen.
  Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten och för att kommunicera med dig behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
  Uppgifter som behandlas för att skicka erbjudanden och marknadsföra våra tjänster till dig baseras på ditt samtycke som du närsomhelst kan återkalla.
  Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter till oss men för det fall du väljer att inte göra det kan vi i många fall inte tillhandahålla dig våra tjänster eller t.ex. behandla din jobbansökan.

 • Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

  Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
  I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
  Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
  Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.
  Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 • Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

  • I de fall personuppgifter inkommit direkt till oss, blir Paris Klinik personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
  • I de fall personuppgifter inkommit till annan vårdgivare, och där Paris Klinik utför vård på uppdrag av dem upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna. Paris Klinik blir ett biträde till personuppgiftsansvarig, och hanterar personuppgifterna på uppdrag av den andra vårdgivaren.
  • Det upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan Paris Klinik och våra biträden vid behov av att lämna ut personuppgifter till våra samarbetspartners. Detta för att vidhålla att dina rättigheter tas tillvara igenom hela vårdkedjan.

 • När lämnar vi ut dina personuppgifter?

  Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig som kund/patient vid t.ex. bokning och köp av våra tjänster samt för att kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss enligt bl.a. patientdatalagen och diskrimineringslagen.
  Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten och för att kommunicera med dig behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
  Uppgifter som behandlas för att skicka erbjudanden och marknadsföra våra tjänster till dig baseras på ditt samtycke som du närsomhelst kan återkalla.
  Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter till oss men för det fall du väljer att inte göra det kan vi i många fall inte tillhandahålla dig våra tjänster eller t.ex. behandla din jobbansökan.

 • Ansvar

  Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig som kund/patient vid t.ex. bokning och köp av våra tjänster samt för att kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss enligt bl.a. patientdatalagen och diskrimineringslagen.
  Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten och för att kommunicera med dig behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
  Uppgifter som behandlas för att skicka erbjudanden och marknadsföra våra tjänster till dig baseras på ditt samtycke som du närsomhelst kan återkalla.
  Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter till oss men för det fall du väljer att inte göra det kan vi i många fall inte tillhandahålla dig våra tjänster eller t.ex. behandla din jobbansökan.

Har du inte hittat din fråga? Fråga oss!